ukendeitples

НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ АКТИ

 1. Закон Верховної Ради України «Про освіту» від 5 вересня 2017р. №2145
 2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII .
 3. Закон України «Про професійно – технічну освіту» від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР (Із змінами).
 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27 серпня 2010 р. № 796 (Із змінами).
 5. Постанова Кабінету Міністрів України" Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 року № 1047.
 6. Постанова Кабінету Міністрів «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016 року № 1050 (із змінами).
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1045».
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28.12.2016 року № 1045{із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року».
 9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” від 5 квітня 1994 р. N 226 (Із змінами).
 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” від 14 червня 2000 р. N 963 (Із змінами).
 11. Наказ МОН України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 р. № 450.
 12. Наказ МОНмолодьспорту України «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах» від 08 лютого 2012 року №136.
 13. Наказ МОН України "Про затвердження Примірного Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу” від 13 листопада 2007 року №1004.
 14. Наказ МОНмолодьспорту України «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 24 січня 2013 року № 48.
 15. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах” від 1 серпня 2001 року № 563 (Із змінами).
 16. Наказ МОН України « Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. N 930 (Із змінами).
 17. Указ Президента України ”Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України” від 02.2004 р. № 199/2004.
 18. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI (Із змінами).
 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4 серпня 2000 р. N 1222 (Із змінами).
 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 р. N 1242 (Із змінами).
 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» від 26 листопада 2008 р. № 1040 (Із змінами).
 22. Рекомендації Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» 01.1996 р. № 2.
 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14 квітня 1997 р. N 346 (Із змінами).
 24. Закон України «Про звернення громадян» від 10.1996 № 393/96 (Із змінами).
 25. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (Із змінами).
 26. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VII (із змінами та доповненнями).
 27. Національне агентство з питань запобігання корупції, рішення від 10.06.2016 року № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларації осі, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
 28. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року № 2657-XII (із змінами).
 29. Закон України «Про захист інформації в інформаційно – телекомунікаційних системах» від 05. 07.1994 року № 80/94 – ВР (із змінами).
 30. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 року № 3855 – XII (із змінами).
 31. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297 – VI (із змінами).
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року №736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання. Використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».
 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 року № 180 «Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно – телекомунікаційних системах» (із змінами).
 34. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» Верховна Рада України, Закон від 22.05.2003 року №851-IV (із змінами).
 35. Закон України «Про електронний цифровий підпис» Верховна Рада України, Закон від 22.05.2003 року №852-IV (із змінами).
 36. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939 – VI (із змінами)
 37. Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 року № 5029 – VI (із змінами)
 38. НАКАЗ 26.09.2005 № 557 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

em150gerb pdatulnaytntu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15